عاشقانه ها

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی 100 سیاره تازه کشف شد

محققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید در آمریکا و دانشگاه ساوترن کویینزلند در استرالیا با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر موفق به شناسایی ١٢١ سیاره شده است ان

100 سیاره تازه کشف شد

100 سیاره تازه کشف شد

عبارات مهم : ستاره

محققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید در آمریکا و دانشگاه ساوترن کویینزلند در استرالیا با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر موفق به شناسایی ١٢١ سیاره شده است اند که در منطقه قابل سکونت ستاره هایشان می چرخند.

یک گروه از محققان به تازگی موفق به کشف بیش از ١٠٠ سیاره در خارج از منظومه شمسی شده است اند.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید در آمریکا و دانشگاه ساوترن کویینزلند در استرالیا با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر موفق به شناسایی ١٢١ سیاره شده است اند که در منطقه قابل سکونت ستاره هایشان می چرخند.

100 سیاره تازه کشف شد

برآورد می شود که هر یک از این سیاره ها قطری سه برابر زمین دارند و احتمالا دارای چند قمر بزرگ هستند.

در حال حاضر ١٧٥ قمر آشنا شده است به دور ٨ سیاره در منظومه شمسی می چرخند. در حالیکه زیاد این قمرها به دور مشتری و زحل می چرخند که در خارج از منطقه قابل سکونت خورشید قرار دارند ولی این عنوان در سایر سیستم های خورشیدی صادق نیست.

محققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید در آمریکا و دانشگاه ساوترن کویینزلند در استرالیا با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر موفق به شناسایی ١٢١ سیاره شده است ان

اما به گفته محققان، اقمار فراخورشیدی (قمرهای خارج از منظومه شمسی) ممکن است شرایط حیاتی بهتری از زمین داشته باشند لیکن آنها از ستاره و اشعه های منعکس شده است از سیاره انرژی می گیرند. ولی دانشمندان باید ابتدا وجود اقمار فراخورشیدی را تایید کنند.

واژه های کلیدی: ستاره | سیاره | محققان | دانشگاه | منظومه شمسی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog